HOME FIRMA PROJEKTY OFERTA KONTAKT

Proces powstawania projektu (schemat):

 • Wizja – Bezpłatne konsultacje, po których klient podejmuje decyzję o podjęciu, bądź nie współpracy z naszym biurem. Zapoznanie się z potrzebami klienta. Określenie budżetu, jakim dysponuje, oczekiwań odnośnie stylistyki, zakresu projektu i terminów. Zapoznanie klienta z systemem pracy. Wstępna wycena projektu.
 • Podjęcie współpracy - ustalenie konkretnego zakresu projektu, terminów jego wykonania, sposobu płatności, szczegółowa wycena. Zapoznanie klienta z poszczególnymi etapami pracy nad projektem, wynikającymi z jego specyfiki.
 • Zamówienie mapy do celów projektowych, wystąpienie o stosowne decyzje do odpowiednich organów, jeżeli są wymagane (warunki zabudowy, wytyczne konserwatorskie, warunki przyłączenia do poszczególnych sieci itp.)
 • Wstępne uzgodnienia z branżystami.
 • Koncepcja – Opracowanie kilku wersji funkcjonalnych oraz wizualnych projektu. Rozmowy z klientem i wspólny wybór optymalnej wersji. Dobór kolorystyki, materiałów. (Wykonanie wizualizacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lub na życzenie klienta)
 • Przesłanie materiałów (wybranego wariantu koncepcji) branżystom.
 • Projekt budowlany
  Opracowanie wybranego wariantu koncepcji – wybór konkretnych materiałów i rozwiązań technologicznych. Wykonanie rysunków i przygotowanie części opisowej i formalno-prawnej, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Współpraca z branżystami i dbanie o spójność projektu.
  Konsultacje z Inwestorem odnośnie przyjmowanych rozwiązań.
 • Uzyskanie wymaganych uzgodnień.
 • Wydruk dokumentacji i złożenie jej z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
 • Projekt wykonawczy
  Uszczegółowianie projektu, gdy istnieje taka potrzeba. Opracowywanie detali i rozwiązań istotnych dla projektowanej inwestycji, a nie wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. Koordynacja branżowych projektów wykonawczych. Projekt zawiera wszelkie informacje potrzebne poszczególnym ekipom do wykonania prac.
 • Kosztorys inwestorski
  Wykonywany opcjonalnie na życzenie klienta
 • Nadzór autorski
  Jest opcjonalną częścią projektu. Wizyty na budowie w jej kluczowych momentach (np. zalewanie zbrojenia fundamentów) i w razie powstania kwestii spornych. Kontrola zgodności z przygotowanym projektem. Porady i decyzje na etapie realizacji projektu.